Du er altid velkommen til at kontakte os på:

+45 4483 1600

info@ltech.dk

Kvalitetspolitik

Vi forpligter os løbende til at udvikle, forbedre og vedligeholde ISO 9001 systemet. Herved bestræber vi os på at indfri kundernes forventninger til vores ydelser og leverancer i ethvert henseende og derved skabe tillid til LTECHs faglige og markedsmæssige formåen. LTECH ønsker, at vores kunder får et indtryk og en oplevelse af, at deres synspunkter høres og at samarbejdet foregår ukompliceret og professionelt.

Vores nedenstående politikker danner grundlag for kvalitetsmål og følges op på evalueringsmøder i ledelsen. Yderligere kommunikeres vores politikker her på vores hjemmeside og understøtter vores strategiske retning. Vi vil være lovmedholdelig.

Ovenstående betyder, at LTECH vil:

  • Levere rette produkt til retmæssig tid

  • Arbejde på at opnå en høj grad af tilfredshed hos kunder og andre interessenter. 

  • Sikre at ledelsen bidrager aktivt til at sikre den medarbejderuddanelse- og udvikling, som er nødvendig for at opfylde gældende politik og mål. 

  • Opfylde alle relevante kundekrav og overholde alle myndighedskrav i forbindelse med opgaven. 

  • Iværksætte forbedrende handlinger for at imødegå eventuelle afvigelser.